Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 si Vás dovoľuje informovať, že proces migrácie údajov programového obdobia 2021-2027 z ITMS2014+ do ITMS21+ bol ukončený a aplikácia ITMS21+ bola sprístupnená používateľom.

Do aplikácie ITMS21+ je možné sa prihlásiť prostredníctvom webového sídla portal.itms21.sk , prostredníctvom linku pre verejnú časť: public.itms21.sk. Dovoľujeme si upozorniť, že podobné alternatívne adresy nesúvisia so systémom ITMS21+ a môžu predstavovať riziko zneužitia situácie sprístupnenia nového informačného systému ITMS21+ zo strany rôznych subjektov.

ITMS21+ je určený osobitne a výhradne pre implementáciu programového obdobia 2021-2027. Editácia evidencií programového obdobia 2021-2027 a práca s nimi bola v ITMS2014+ obmedzená – úkony používateľov pri implementácii programového obdobia 2021-2027 v ITMS2014+ nebudú zohľadňované, resp. akceptované. ITMS2014+ zostáva ďalej oficiálnym informačným systémom výhradne pre implementáciu programového obdobia 2014-2020.

Prihlásenie do nového systému ITMS21+

Používatelia migrovaní zo systému ITMS2014+ sa do ITMS21+ prihlasujú prostredníctvom voľby (tlačidla) s názvom Prvé prihlásenie registrovaného používateľa ITMS2014+ , a to prostredníctvom svojho používateľského emailu (premigrovaného z ITMS2014+) a zadaním bezpečnostného prvku. Do emailovej schránky migrovaného používateľa bude doručený webový link umožňujúci vytvorenie hesla do aplikácie ITMS21+.

Návod ako sa prihlásiť do nového systému ITMS21+ nájdete tu:

Loading