Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie […]

Manuál implementácie projektov

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko […]

Programový dokument 2021-2027

Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Rakúsko na programové obdobie 2021-2027. Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku […]