OPEN DAYS

PRIHLASOVANIE NA INFORMAČNÉ PODUJATIE A INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE JE UZATVORENÉ! Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom pripravuje prvú výzvu v novom období financovania […]