Európska komisia schválila program Interreg Slovensko – Rakúsko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 69 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-rakúskom pohraničí. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 55 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

Programové územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane Dolné Rakúsko (Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil), Viedeň a Burgenland (Nordburgenland). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiaci orgán Programu, a zástupcovia uvedených regiónov, sú  hlavnými programovými partnermi, ktorí sa  spoločne zaviazali podieľať sa na realizácii spoločných programových cieľov.

Hlavné oblasti podpory v programe Interreg SK – AT sú v novom programovom období:

1.           Inovatívnejšie pohraničie

2.           Zelenšie pohraničie

3.           Sociálnejšie pohraničie

4.           Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Novinkou je Fond malých projektov, ktorý bude spravovať regionálna agentúra Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH. Vytvorený bol s cieľom podporiť aj menších prijímateľov. Realizovaný bude v rámci špecifického cieľa Interreg Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

Loading