Druhé kolo individuálnych konzultácií a informačných podujatí v Bratislave a vo Viedni OPEN DAYS pre prvú výzvu v novom období financovania v rámci programu spolupráce INTERREG SK-AT 2021-27 sa uskutoční už 5. a 6. júna!

Na konzultáciách sa podľa možností zúčastnia opäť zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava a zástupcovia spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenlandsko a Viedeň.

OPEN DAYS sa uskutočnia v júni nasledovných termínoch:

– v Bratislave 5.6. 2023 na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava (budova Tower 115 – sídlo MIRRI SR)

– vo Viedni 6. 6. 2023 na adrese in der Kirchberggasse 33-35 (EG), 1070 Wien

Program OPEN DAYS sa skladá z informačných podujatí vždy od 10.00 hod. do 11.30 hod. o rámcových podmienkach nového programu spolupráce Interreg SK-AT 2021-27 a z individuálnych konzultácií pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Pre individuálne konzultácie v Bratislave sú k dispozícii hodinové termíny v čase od 12:30 hod. do 16:30 hod. Dovolíme si požiadať zástupcov/zástupkyne jednotlivých partnerstiev, aby si vybrali len jeden termín konzultácie za celé partnerstvo (prosíme o nomináciu max. jedného zástupca/jednej zástupkyne za partnera). Aby sme sa mohli detailne venovať vášmu projektovému zámeru, prosíme Vás, aby ste zaslali vopred vyplnený projektový formulár na nasledovnú e-mailovú adresu: pre konzultáciu v Bratislave na sk-at@mirri.gov.sk alebo pre konzultáciu vo Viedne: office@sk-at.eu.

O pridelení času na konzultácie rozhodne Spoločný sekretariát po dohode so zástupcom / zástupkyňou partnerstva. Dovolíme si Vás požiadať o porozumenie, že konzultácie v júni sa realizujú najmä pre tie projektové zámery, ktoré sú v pokročilom štádiu rozpracovanosti a sú dostatočne konsolidované.

Na informačné podujatie* (doobeda) v Bratislave je potrebné potvrdiť účasť najneskôr do 1. 6. 2023 na nasledovnú emailovú adresu: sk-at@mirri.gov.sk. V prípade záujmu o doobedňajšie podujatie Vás prosíme z dôvodu obmedzených priestorových kapacít o účasť maximálne jedného zástupcu / zástupkyne za partnera.

*Konzekutívne tlmočenie slovenčina – nemčina bude zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Spoločný sekretariát Interreg SK-AT

Loading