Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom v rámci otvoreného 3. kola výzvy na predkladanie projektových žiadostí INTERREG SK-AT 2021-27 Vás pozýva na informačné dni – OPEN DAYS v Bratislave a vo Viedni.

OPEN DAYS sa uskutočnia v júli v nasledovných termínoch:

– 02.07.2024 na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava (budova Tower 115 – sídlo MIRRI SR)
– 03.07.2024 na adrese Kirchberggasse 33-35 (EG), 1070 Viedeň

Program OPEN DAYS je nasledovný: 

  • informačné podujatie od 10:00 hod. do 11:30 hod. o rámcových podmienkach programu spolupráce Interreg SK-AT 2021-27. – REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ
  •  individuálne konzultácie od 12:00 hod. pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť v rámci aktuálnej výzvy. –REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ

Na informačné podujatie* (doobeda) je potrebné potvrdiť účasť najneskôr do 28.06.2024 na nasledovnú emailovú adresu: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk. V prípade záujmu o doobedňajšie podujatie Vás prosíme z dôvodu obmedzených priestorových kapacít o účasť maximálne jedného zástupcu / zástupkyne za partnera.

Aby sme sa mohli individuálne venovať Vašim otázkam, zaregistrujte sa, prosím na individuálne konzultácie vopred zaslaním e-mailu na adresu: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk a to tiež najneskôr do 28.06.2024. Zároveň nám e-mailom zašlite vyplnený formulár, ktorý máte k dispozícií nižšie. Pre individuálne konzultácie v Bratislave sú k dispozícii hodinové termíny v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod. Dovolíme si požiadať zástupcov/zástupkyne jednotlivých partnerstiev, aby si vybrali len jeden termín konzultácie, na ktorom sa zúčastnia max. jeden zástupca/jedna zástupkyňa za partnera.

*Konzekutívne tlmočenie slovenčina – nemčina bude zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Spoločný sekretariát Interreg SK-AT

Loading