Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom Vám v rámci otvoreného 3. kola výzvy na predkladanie projektových žiadostí INTERREG SK-AT 2021-27 dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa v Bratislave a vo Viedni informačných dní – OPEN DAYS.

OPEN DAYS sa uskutočnia v júli v nasledovných termínoch:

– v Bratislave 02.07.2024 na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava (budova Tower 115 – sídlo MIRRI SR)
– vo Viedni 03.07.2024 na adrese in der Kirchberggasse 33-35 (EG), 1070 Wien

Program OPEN DAYS je nasledovný: 

  • informačné podujatie od 10:00 hod. do 11:30 hod. o rámcových podmienkach programu spolupráce Interreg SK-AT 2021-27
  •  individuálne konzultácie od 12:00 hod. pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť v rámci aktuálnej výzvy. Aby sme sa mohli individuálne venovať Vašim otázkam, zaregistrujte sa, prosím, vopred zaslaním e-mailu na adresu: kristina.ciernavova@mirri.gov.skZároveň nám e-mailom zašlite vyplnený formulár, ktorý máte k dispozícií nižšie.

Na informačné podujatie* (doobeda) je potrebné potvrdiť účasť najneskôr do 28.06.2024 na nasledovnú emailovú adresu: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk. V prípade záujmu o doobedňajšie podujatie Vás prosíme z dôvodu obmedzených priestorových kapacít o účasť maximálne jedného zástupcu / zástupkyne za partnera.

Pre individuálne konzultácie v Bratislave sú k dispozícii hodinové termíny v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod. Dovolíme si požiadať zástupcov/zástupkyne jednotlivých partnerstiev, aby si vybrali len jeden termín konzultácie, na ktorom sa zúčastnia max. jeden zástupca/jedna zástupkyňa za partnera. 

Zaregistrujte sa na individuálnu konzultáciu v Bratislave:

Miestnosť Košice (9. poschodie, číslo miestnosti 9.15) 

Miestnosť Solisko (14. poschodie, číslo miestnosti 14.30) 

*Konzekutívne tlmočenie slovenčina – nemčina bude zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Spoločný sekretariát Interreg SK-AT

Loading