Online webináre pre žiadateľov

Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI A Slovensko Rakúsko 2021 – 2027 Vás pozýva na online webináre, na ktorých sa žiadatelia dozvedia, ako: Webináre […]

Informácia o zverejnení výziev

Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 30. júna 2023 vyhlasujeme výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

Manuál implementácie projektov

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko […]

Podujatie Streetfest, Karlsplatz, Viedeň

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a bilaterálnych vzťahov s Rakúskom sa na viedenskom námestí Karlsplatz uskutočnila pouličná slávnosť organizovaná slovenským veľvyslanectvom za účasti […]

OPEN DAYS druhé kolo

Druhé kolo individuálnych konzultácií a informačných podujatí v Bratislave a vo Viedni OPEN DAYS pre prvú výzvu v novom období financovania v rámci programu spolupráce […]

OPEN DAYS

PRIHLASOVANIE NA INFORMAČNÉ PODUJATIE A INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE JE UZATVORENÉ! Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom pripravuje prvú výzvu v novom období financovania […]